Registar pravnih osoba i obrtnika (REG 1)

Registar fizičkih osoba - servisera (REG 2)

Nalazite se na početnoj stranici baza podataka tematskog područja zaštita ozonskog sloja, područje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, koje u sklopu Informacijskog sustava za klimatske promjene i zaštitu ozonskog sloja vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.


Baze kojima ovdje možete pristupiti su:


Zahtjev nadležnog tijela za dodjelu korisničkog računa


Registar pravnih osoba i obrtnika (REG 1)

Registar fizičkih osoba - servisera (REG 2)

Popis Centara za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova (Popis Centara)

Registar nositelja programa izobrazbeIzjava i uvjeti korištenja


Izjava i uvjeti korištenja


© 2024 - Registar pravnih osoba i obrtnika (REG 1) / Registar fizičkih osoba - servisera (REG 2) [v2.0]