Dobrodošli

Nalazite se na početnoj stranici baza podataka tematskog područja Zrak, područje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, koje u sklopu Informatičkog sustava zaštite zraka vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.


Baze kojima ovdje možete pristupiti su:


Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika (REG 1)


Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/ izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari, koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Sukladno čl. 69., st. 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari u koji upisuje pravnu i fizičku osobu – obrtnika kojoj je izdana dozvola iz članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. navedenog Zakona.


Registar ovlaštenih osoba - servisera (REG 2)


Sukladno čl. 71. a, st. 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) te čl. 38. Pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/13), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu vodi Registar ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise sukladno Prilogu 6. navedenog Pravilnika.


Nositelj programa izobrazbe


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je izdalo suglasnost Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT), OIB: 64803582302, Zagreb, Ivana Lučića 5, za provođenje programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline te klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.


Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na službenoj stranici: HURKT


Popis Centara za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova (Popis Centara)


Sukladno članku 68. stavku 1. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i /ili opreme na licu mjesta, odnosno koje su prikupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe moraju se predati pravnim osobama – Centrima za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu Centri).

Centri:

Banka halona:


Registracija i zahtjev za poslovnom ulogom


Upute za dodjelu korisničkog računa (registracija) i poslovne uloge

Zahtjev nadležnog tijela za dodjelu korisničkog računa (registracija)

Zahtjev nadležnog tijela za dodjelu poslovne uloge